இன்றைய கார்டூன்! (24/01/2014)

by Mantri.lk - Web Team posted about 10 years ago in கேலிச்சித்திரம்

 

ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ் ஆகிய பத்திரிகைகளிலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட கார்டூன்…


                                   மூலம்: டேய்லி மிரர் 
                                   


                                   மூலம்: சிலோன்
 டுடே 
                                   


                                   மூலம்: டேய்லி நியூஸ் 
                                   


                                   மூலம்: தி ஐலன்ட் 
                                   


                                   மூலம்: த நேஷன்
                                   


                                   மூலம்: லக்பிம 
                                   


                                   மூலம்: மவ்பிம
                                   


                                   மூலம்: லங்காதீப 
                                   


                                   மூலம்: திவயின
                                   


                                   மூலம்: தினமின
                                   


                                  மூலம்: வீரகேசரி
                                  


                                  மூலம்: தினக்குரல்  
                                  


                                  மூலம்: தினக்குரல்  
                                  


                                  மூலம்: தினகரன் 
                                  


                                 மூலம்: சுடர் ஒளி 
                                 

 


comments powered by Disqus