இன்றைய கார்டூன்! (22/01/2014)

by Mantri.lk - Web Team posted about 10 years ago in கேலிச்சித்திரம்

 

ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ் ஆகிய பத்திரிகைகளிலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட கார்டூன்


மூலம்: டேய்லி மிரர்மூலம்: சிலோன் டுடேமூலம்: டேய்லி நியூஸ்மூலம்: டேய்லி நியூஸ்மூலம்: தி ஐலன்ட்மூலம்: லக்பிமமூலம்: மவ்பிமமூலம்: லங்காதீபமூலம்: லங்காதீபமூலம்: லங்காதீபமூலம்: திவயினமூலம்: தினமினமூலம்: வீரகேசரிமூலம்: தினக்குரல்மூலம்: தினகரன்மூலம்: சுடர் ஒளிi

மூலம்: லங்காதீப

 


comments powered by Disqus