இன்றைய கார்டூன்! 20/04/2015

by manthri.lk - Web Team posted about 8 years ago in கேலிச்சித்திரம்

 

ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ் ஆகிய பத்திரிகைகளிலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட கார்டூன்…


                                   
 
                                         


                                   மூலம்: சிலோன்
 டுடே 
                                          


                                 
                                         


                               
                                         


                                   மூலம்: லக்பிம 
                                           

 

 

 

 


                                   மூலம்: மவ்பிம
                                           

 

 

 

 

 

 


                                   மூலம்: லங்காதீப 
                                           

 

 

 

 


                                   மூலம்: திவயின
                                            

 

 

 

 


                                   மூலம்: தினமின
                                          

 

 

 

 


                                  மூலம்: வீரகேசரி
                                            


                           
      
                           

 

 

 

 


                                 மூலம்: தினகரன் 
                                           


                       
                                           

 


comments powered by Disqus